brown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brown.

Từ điển Anh Việt

 • brown

  /braun/

  * tính từ

  nâu

  brown paper: giấy nâu gói hàng

  rám nắng (da)

  to do brown

  (từ lóng) bịp, đánh lừa

  * danh từ

  màu nâu

  quần áo nâu

  (từ lóng) đồng xu đồng

  the brown: bầy chim đang bay

  to fire into the brown: bắn vào bầy chim đang bay; (nghĩa rộng) bắn bừa bãi vào đám đông

  * ngoại động từ

  nhuộm nâu; quệt nâu, sơn nâu

  rán vàng (thịt, cá); phi

  to brown onions: phi hành

  làm rám nắng

  face browned by the sun: mặt rám nắng

  * nội động từ

  hoá nâu, hoá sạm

  chín vang (cá rán...)

  I'm browned off with it

  (từ lóng) tôi chán ngấy cái đó rồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brown

  an orange of low brightness and saturation

  Synonyms: brownness

  Scottish botanist who first observed the movement of small particles in fluids now known a Brownian motion (1773-1858)

  Synonyms: Robert Brown

  abolitionist who was hanged after leading an unsuccessful raid at Harper's Ferry, Virginia (1800-1859)

  Synonyms: John Brown

  fry in a pan until it changes color

  brown the meat in the pan

  of a color similar to that of wood or earth

  Synonyms: brownish, chocolate-brown, dark-brown

  (of skin) deeply suntanned

  Synonyms: browned

  Similar:

  brown university: a university in Rhode Island

  embrown: make brown in color

  the draught browned the leaves on the trees in the yard