browned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

browned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm browned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của browned.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • browned

  Similar:

  brown: fry in a pan until it changes color

  brown the meat in the pan

  embrown: make brown in color

  the draught browned the leaves on the trees in the yard

  Synonyms: brown

  brown: (of skin) deeply suntanned

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).