associated undertaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated undertaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated undertaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated undertaking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated undertaking

    * kinh tế

    doanh nghiệp liên kết