associated enterprise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated enterprise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated enterprise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated enterprise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated enterprise

    * kinh tế

    xí nghiệp liên hiệp