associated document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated document

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tài liệu được kết hợp