ask over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask over.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask over

    Similar:

    invite: invite someone to one's house

    Can I invite you for dinner on Sunday night?

    Synonyms: ask round

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).