asked price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asked price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asked price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asked price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asked price

    * kinh tế

    giá chào bán

    yêu cầu thông tin về giá