ask in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask in

    Similar:

    invite: ask to enter

    We invited the neighbors in for a cup of coffee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).