askew arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askew arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askew arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askew arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • askew arch

  * kỹ thuật

  vòm nghiêng

  toán & tin:

  cuối chân xiên

  cuối nghiêng

  xây dựng:

  cuốn chân xiên

  cuốn nghiêng