askew bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askew bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askew bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askew bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • askew bridge

    * kỹ thuật

    cầu xiên

    xây dựng:

    cầu chéo góc