ask for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask for.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask for

    Similar:

    invite: increase the likelihood of

    ask for trouble

    invite criticism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).