arrival nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival.

Từ điển Anh Việt

 • arrival

  /ə'raivəl/

  * danh từ

  sự đến, sự tới nơi

  người mới đến; vật mới đến

  chuyến hàng mới đến

  (thông tục); đùa đứa bé mới sinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrival

  * kinh tế

  cập bến (của tàu, thuyền)

  đến

  đến cảng

  hàng đến cảng

  sự đến nơi

  * kỹ thuật

  tới

  điện lạnh:

  sự tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrival

  accomplishment of an objective

  Synonyms: reaching

  the act of arriving at a certain place

  they awaited her arrival

  someone who arrives (or has arrived)

  Synonyms: arriver, comer