arrival direction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival direction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival direction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival direction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival direction

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    góc hướng đến