arrival siding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival siding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival siding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival siding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival siding

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường đón tàu