arrival station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrival station

  * kinh tế

  ga cuối

  trạm đến

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  ga đến