arrival time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrival time

  * kinh tế

  giờ đến

  thời gian đến (của tàu hoặc hàng)

  * kỹ thuật

  thời gian tàu đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrival time

  the time at which a public conveyance is scheduled to arrive at a given destination

  Synonyms: time of arrival