alpha bombardment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha bombardment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha bombardment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha bombardment.

Từ điển Anh Việt

  • alpha bombardment

    (Tech) bắn phá bằng tia anfa