abu hafs al-masri brigades nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abu hafs al-masri brigades nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abu hafs al-masri brigades giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abu hafs al-masri brigades.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abu hafs al-masri brigades

    a terrorist group that has worked with Al Qaeda; claimed responsibility for attacks in Iraq and Turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).