abundantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abundantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abundantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abundantly.

Từ điển Anh Việt

  • abundantly

    * phó từ

    nhiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet