profusely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profusely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profusely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profusely.

Từ điển Anh Việt

  • profusely

    * phó từ

    có nhiều, dồi dào, vô khối

    rộng rãi, hoang phí, quá hào phóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet