abundant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abundant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abundant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abundant.

Từ điển Anh Việt

 • abundant

  /ə'bʌndənt/

  * tính từ

  phong phú, nhiều, chan chứa; thừa thãi, dư dật

  to be abundant in something: có nhiều cái gì

  an abundant year: năm được mùa lớn

 • abundant

  thừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abundant

  present in great quantity

  an abundant supply of water

  Antonyms: scarce