abudefduf saxatilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abudefduf saxatilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abudefduf saxatilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abudefduf saxatilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abudefduf saxatilis

    Similar:

    sergeant major: large blue-grey black-striped damselfish; nearly worldwide

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).