để lộn xộn trong Tiếng Anh là gì?

để lộn xộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để lộn xộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để lộn xộn

    * ngđtừ

    lumber

    * thngữ

    to leave about