để ôi trong Tiếng Anh là gì?

để ôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để ôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để ôi

    * ngđtừ

    stale