để ý trong Tiếng Anh là gì?

để ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • để ý

  to pay attention; to take notice

  tôi ít để ý những điều bà ấy nói i paid little attention to what she said; i took little notice of what she said

  đừng để ý đến nó! take no notice of him!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • để ý

  * verb

  to pay attention; to regard; to take notice of

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • để ý

  to pay attention, regard, take notice of