để dành trong Tiếng Anh là gì?

để dành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để dành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • để dành

  to save; to put aside

  anh để dành được bao nhiêu tiền rồi? how much money have you got saved?

  chúng tôi đã để dành gần đủ tiền để mua nhà mới we've almost saved enough money for a new house

  to leave

  để dành cho họ tí trái cây nhé! leave them some fruit!; leave some fruit for them!; put some fruit aside for them!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • để dành

  * verb

  to save; to economize

  để dành tiền: to set money by

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • để dành

  to save