để được lâu trong Tiếng Anh là gì?

để được lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để được lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • để được lâu

  * dtừ

  lastingness

  * thngữ

  to go a long way

  * ttừ

  lasting