vitamin a nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin a nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin a giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin a.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vitamin a

  * kỹ thuật

  y học:

  một sinh tố tan trong dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vitamin a

  any of several fat-soluble vitamins essential for normal vision; prevents night blindness or inflammation or dryness of the eyes

  Synonyms: antiophthalmic factor, axerophthol, A