taxi strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi strip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taxi strip

    Similar:

    taxiway: a paved surface in the form of a strip; used by planes taxiing to or from the runway at an airport

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).