taxi-stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi-stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi-stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi-stand.

Từ điển Anh Việt

  • taxi-stand

    /'tæksistænd/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) taxi-rank