taxidea taxus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxidea taxus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxidea taxus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxidea taxus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taxidea taxus

    Similar:

    american badger: a variety of badger native to America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).