american badger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american badger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american badger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american badger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american badger

    a variety of badger native to America

    Synonyms: Taxidea taxus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).