american bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american bill

    * kinh tế

    giấy bạc Mỹ

    tiền giấy Mỹ