american bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american bond

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    liên kết kiểu Mỹ

    cách xây nhiều hàng