american agave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american agave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american agave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american agave.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american agave

    widely cultivated American monocarpic plant with greenish-white flowers on a tall stalk; blooms only after ten to twenty years and then dies

    Synonyms: Agave americana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).