agave americana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agave americana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agave americana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agave americana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agave americana

    Similar:

    american agave: widely cultivated American monocarpic plant with greenish-white flowers on a tall stalk; blooms only after ten to twenty years and then dies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).