agave tequilana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agave tequilana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agave tequilana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agave tequilana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agave tequilana

    Mexican plant used especially for making tequila

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).