agave family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agave family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agave family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agave family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agave family

    Similar:

    agavaceae: chiefly tropical and xerophytic plants: includes Dracenaceae (Dracaenaceae); comprises plants that in some classifications are divided between the Amaryllidaceae and the Liliaceae

    Synonyms: family Agavaceae, sisal family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).