agave sisalana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agave sisalana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agave sisalana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agave sisalana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agave sisalana

    Similar:

    sisal: Mexican or West Indian plant with large fleshy leaves yielding a stiff fiber used in e.g. rope

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).