american larch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american larch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american larch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american larch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american larch

    medium-sized larch of Canada and northern United States including Alaska having a broad conic crown and rust-brown scaly bark

    Synonyms: tamarack, black larch, Larix laricina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).