american clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american clause

    * kinh tế

    điều khoản kiểu Mỹ

    điều khoản kiểu Mỹ (trên hợp đồng bảo hiểm hàng hải)