american dollar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american dollar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american dollar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american dollar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american dollar

    * kinh tế

    đồng đô-la Mỹ