american aloe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american aloe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american aloe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american aloe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american aloe

    Similar:

    agave: tropical American plants with basal rosettes of fibrous sword-shaped leaves and flowers in tall spikes; some cultivated for ornament or for fiber

    Synonyms: century plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).