americana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

americana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm americana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của americana.

Từ điển Anh Việt

  • americana

    * danh từ

    bộ sưu tập văn minh Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • americana

    any artifact (such as books or furniture or art) that is distinctive of America