american hop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american hop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american hop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american hop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american hop

    native American plant sometimes confused with the European hop

    Synonyms: Humulus americanus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).