american dream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american dream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american dream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american dream.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american dream

    the widespread aspiration of Americans to live better than their parents did

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).