american egret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american egret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american egret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american egret.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american egret

    a common egret of the genus Egretta found in America; it is a variety of the Old World white egret Casmerodius albus

    Synonyms: great white heron, Egretta albus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).