american copper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american copper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american copper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american copper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american copper

    common copper butterfly of central and eastern North America

    Synonyms: Lycaena hypophlaeas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).