american organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american organ.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american organ

    a free-reed instrument in which air is drawn in through reeds by suction bellows

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).