american state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american state

    one of the 50 states of the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).